Heiloo opent weer subsidie energiebesparing eigen woning

De gemeente Heiloo opent op zaterdag 13 oktober weer een subsidieregeling voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen.

 

Woningeigenaren in Heiloo kunnen vanaf 13 oktober weer subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van isolatie en HR++  glas. Ook is subsidie beschikbaar  voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming, een douche-WTW (warmteterugwin-installatie) en een groen dak.

Subsidieaanvragen

Inwoners kunnen maximaal vijftien procent van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximum van € 750,- per woning. Het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling staat op de website van de gemeente Heiloo en op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Op deze websites kunt u ook meer informatie en de voorwaarden lezen. De regeling eindigt op 31 december 2020 of eerder wanneer het budget op is. Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek.

Let op: U kunt alleen een aanvraag indienen voor maatregelen die zijn genomen na 13 oktober 2018!

Landelijke subsidieregelingen

Voor de aanschaf van o.a. zonneboilers en warmtepompen kan men nog subsidie krijgen via de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Er is nog zo’n 35 miljoen euro beschikbaar voor dit jaar. Meer informatie hierover op de website van RVO.