Subsidieregelingen

Helaas zijn de landelijke en provinciale subsidieregelingen voor het verwijderen van asbest gesloten. U kunt dus momenteel geen subsidie meer aanvragen.

Op 15 december 2018 is de landelijke subsidieregeling ingetrokken omdat het subsidieplafond is bereikt. De provinciale regeling 'Asbest er af, zonnepanelen er op' is al eerder gestopt. Mocht er weer een regeling starten, dan kunt u die hier weer vinden.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering opgericht. Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken in Nederland.   Lees meer