Bodem en wonen

Sinds 1987 geldt in Nederland de Wet Bodembescherming (Wbb). In deze wet staat dat u als eigenaar van een stuk grond verantwoordelijk bent voor de bodemkwaliteit. Dat betekent dat u op de hoogte moet zijn van de toestand van de bodem. U moet weten of er verontreinigende stoffen in de grond zitten.