Uitvoer bodemonderzoek

Bij verschillende activiteiten is een goed bodemonderzoek heel belangrijk. Het doel van een bodemonderzoek is vaststellen of bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is.

Bij bouwactiviteiten moet worden voorkomen dat wordt gebouwd op verontreinigde grond. Ook kan de aanwezigheid van bodemverontreiniging invloed hebben op de waarde van een woning. Bij de taxatie van een woning is de bodemkwaliteit daarom ook een duidelijk aandachtspunt.

U kunt een bodemonderzoek laten uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop van een woning. En voor het aanvragen van een “omgevingsvergunning bouwen” moet u soms verplicht een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Ook als een bodemonderzoek niet verplicht is, is het aan te bevelen na te gaan of de bodem verontreinigd is en/of er verdenkingen van verontreinigingen zijn. U kunt hiervoor advies vragen aan de milieudienst of zelf informatie over uw perceel opvragen via het Bodemloket op deze website.

Onderzoek door adviesbureau

Bij een bodemonderzoek wordt de chemische kwaliteit van de grond en het grondwater onderzocht. Dit gebeurt om te bepalen of de grond geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de geldende normen voor bodemonderzoek én door een gespecialiseerd en gecertificeerd adviesbureau in opdracht van de aanvrager of eigenaar. De milieudienst beoordeelt het onderzoek.

Een lijst met adviesbureaus die werken conform een landelijk afgesproken kwaliteitsstandaard voor bodemonderzoek en -sanering kunt u vinden op de volgende website: Rijkswaterstaat Leefomgeving

Als u er zeker van wilt zijn dat het juiste onderzoek wordt uitgevoerd, kunt u van tevoren de onderzoeksopzet laten controleren door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).