Bouwen

 • Bouwen en bodem

  Een tank heeft een levensduur van circa 15 tot 20 jaar en kan vroeg of laat gaan lekken. Dit kan ernstige bodemvervuiling met zich meebrengen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de schade als een dergelijke tank gaat lekken.

 • Bouwen en afval

  Bouw- en sloopafval bestaat vaak uit een mix van afvalstoffen: hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand, metaal en chemisch afval. Probeer deze stoffen zoveel mogelijk gescheiden te houden.

 • Bouwen en geluid

  Als u gaat bouwen of verbouwen, krijgt u te maken met bouwregelgeving. Alle technische eisen voor bouwwerken, waaronder ook de geluidseisen, staan in het Bouwbesluit(verwijst naar een andere website). Alle bouwwerken moeten aan deze eisen voldoen. De ODNHN toetst of een aanvraag aan deze eisen voldoet.

  In dit kader kan het zijn dat u bij uw (ver)bouwaanvraag een zogenaamd akoestisch onderzoek moet indienen. Dit akoestisch onderzoek dient u zelf te laten opstellen door een bureau dat dergelijke onderzoeken verricht. De kans is groot dat om een akoestisch onderzoek wordt gevraagd als u een pand wilt (ver-)bouwen in de buurt van een (drukke) weg, spoorlijn of industrieterrein.

 • Bouwen en milieu

  Gaat u bouwen of verbouwen? Houdt er dan rekening mee dat u wellicht een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hieronder vindt u informatie over zaken waar u mee te maken kunt krijgen.