Afvoeren grond

Het voorkomen van verontreiniging betekent óók het voorkomen van verplaatsing van verontreiniging. Wanneer u grond binnen de regio wilt verplaatsen, dan moet het duidelijk zijn of de grond die u wilt verplaatsen geschikt is voor haar nieuwe bestemming. Het melden van dit ‘grondverzet’ is daarom verplicht.

Grondverzet

Enkele voorbeelden van grondverzet zijn de reconstructie van een weg, de aanleg van een parkeergarage en de aanleg van een kelder. Neem bij grondverzet contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De OD NHN zal toetsen of de grond  verplaatst kan worden.

In sommige gevallen is geen melding nodig voor grondverzet. Het gaat dan om de volgende situaties:

  • Schone grond met een erkend bewijs: Als bewijs voor schone grond kunt u kiezen uit gecertificeerde grond óf grond met een partijkeuring conform de voorschriften van het bouwstoffenbesluit;
  • Tijdelijke afname: Bij kleinschalige werkzaamheden in de grond, waarbij deze tijdelijk aan de kant wordt gezet om daarna te worden teruggeplaatst, kan de grond gewoon worden teruggeplaatst – tenzij sprake is van ernstig verontreinigde grond;
  • Bouwstof categorie I: Geldt niet voor grond met een erkend bewijs. Het bewijs zal blijken uit het certificaat dat de leverancier bij de bouwstof moet verstrekken. U kunt de bouwstof ook laten keuren met een partijkeuring conform de voorschriften van het bouwstoffenbesluit.