Bouwen en geluid

Als u gaat bouwen of verbouwen, krijgt u te maken met bouwregelgeving. Alle technische eisen voor bouwwerken, waaronder ook de geluidseisen, staan in het Bouwbesluit(verwijst naar een andere website). Alle bouwwerken moeten aan deze eisen voldoen. De ODNHN toetst of een aanvraag aan deze eisen voldoet.

In dit kader kan het zijn dat u bij uw (ver)bouwaanvraag een zogenaamd akoestisch onderzoek moet indienen. Dit akoestisch onderzoek dient u zelf te laten opstellen door een bureau dat dergelijke onderzoeken verricht. De kans is groot dat om een akoestisch onderzoek wordt gevraagd als u een pand wilt (ver-)bouwen in de buurt van een (drukke) weg, spoorlijn of industrieterrein.