Bouwen en geluid

Een geluidsonderzoek, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is nodig wanneer de geluidsbelasting op de gevel van uw bouw- of schetsplan hoger is dan 48dB. Zoals het geval kan zijn, wanneer uw plan in de buurt ligt van een drukke weg, een spoorlijn of een lawaaiig bedrijf.