Bedrijven in de omgeving

Wilt u gaan bouwen in de buurt van een bedrijf en past uw plan in het bestemmingsplan? Dan zal het bedrijf tijdens haar bedrijfsactiviteiten rekening moeten houden met uw bouwplan. De eigenaar dient zich dan te houden aan de milieuvoorschriften.

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan moet u onderzoek doen naar wat de gevolgen zijn van uw bouwplan voor het betreffende bedrijf. Moet het bedrijf voorzieningen treffen of de bedrijfsvoering aanpassen, dan zijn de kosten daarvan doorgaans voor u. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf én de omgeving, gelden afstanden waarbij nader onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen.

U kunt contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) indien u twijfelt of een dergelijk onderzoek nodig is.