Geluidsonderzoek

Een geluidsonderzoek, ook wel akoestisch onderzoek genoemd, is nodig wanneer de geluidsbelasting op de gevel van uw bouw- of schetsplan hoger is dan 48dB. Dit kan het geval zijn wanneer uw plan in de buurt ligt van een drukke weg, een spoorlijn of een lawaaiig bedrijf.

Regels

Wanneer uw bouwplan past in het bestemmingsplan, hoeft u enkel aan te tonen dat er voldaan kan worden aan het Bouwbesluit. Dat houdt in dat in de woning het geluidsniveau niet hoger mag zijn dan 33 dB.

Is voor uw bouwplan een wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan nodig? Dan moet u daarnaast ook kunnen aantonen wat de geluidsbelasting op de gevel van de woning wordt. Als de geluidsbelasting hoger is dan 48 dB en er géén maatregelen bestaan om deze te verlagen, dan moet u toestemming vragen voor een zogenaamde hogere grenswaarde.

Neem contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), wanneer u wilt weten of een akoestisch onderzoek nodig is.