Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in onze regio is over het algemeen goed. Alleen langs hele drukke wegen kan sprake zijn van een te hoge luchtverontreinging. Dat geldt dan vooral voor stikstofoxide en fijnstof.

Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past en u wilt langs zo'n weg bouwen, moet worden onderzocht of het verantwoord is om daar te gaan wonen. Vaak is dan de geluidbelasting ook al een probleem.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) kan u vertellen, of een onderzoek nodig is.