Natuuronderzoek

In Nederland leven veel bijzondere en unieke dieren en planten, iets wat we graag zo willen houden. Om deze dieren en planten te beschermen, zijn bepaalde gebieden aangewezen waar niet zomaar mag worden gebouwd. Dan dient eerst onderzocht te worden of het gebied door uw bouwplan kan worden aangetast.

Onderzoek

Zo wordt onder andere gekeken of er beschermde dieren en/of planten aanwezig zijn op de plaats waar u wilt bouwen. Op een drukke plaats met weinig groen in de nabije omgeving zal dat niet snel het geval zijn, maar op andere plaatsen is deze kans wel degelijk aanwezig en is een onderzoek nodig. Dit geldt ook voor te slopen gebouwen: eerst moet bijvoorbeeld duidelijk zijn of er geen vleermuizen leven in het gebouw.

Aangetroffen dieren of planten kunnen eventueel worden verplaatst. Dit is echter niet mogelijk wanneer er bijvoorbeeld vogels aan het nestelen zijn. Daarom mogen bomen vaak alleen buiten het broedseizoen worden gerooid.

Vragen?

Indien u twijfelt of er al dan niet beschermde planten en dieren voorkomen in het door u te bebouwen gebied, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).