Ruimtelijke plannen

Uw gemeente is verplicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente ruimtelijke plannen op te stellen.

Een ruimtelijk plan, ook wel bestemmingsplan genoemd, is een bindend plan voor zowel de overheid als voor de burgers. Daarin wordt de functie van de grond aangewezen. Ook bevat een ruimtelijk plan regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd mag worden. Omgevingsvergunningen worden getoetst aan het betreffende ruimtelijk plan.

Inhoud bestemmingsplannen

De gemeente moet sinds 1 januari 2010 alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal vervaardigen en beschikbaar stellen. Alle ruimtelijke plannen van het Rijk, de provincies en de gemeenten kunt u hier inzien.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) adviseert de gemeenten over de uit te voeren milieuonderzoeken.