Starterslening Schagen

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een starterslening voor de gemeente Schagen.

Woningzoekenden kunnen gebruik maken van Starterslening Schagen

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad van Schagen de verordening Starterslening vastgesteld. Hiermee helpt de gemeente woningzoekenden die een huis willen kopen in Schagen, maar  daar net niet voldoende inkomen voor hebben. Met de Starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd. Een extra voordeel voor de starter is dat de eerste drie jaar geen maandlasten betaald hoeven te worden voor de lening. De lening wordt afgesloten bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Wie in aanmerking komt, kan een starterslening aanvragen van maximaal € 35.000,-. Met deze lening kan het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning worden gefinancierd. Kijk voor de actuele rentestand op de site van SVn. Het totale budget voor de startersleningen is vastgesteld op € 830.000,-.

Met het invoeren van de starterslening wordt bijgedragen aan het creëren van kansen voor starters op de koopwoningmarkt waardoor zij niet genoodzaakt zijn om uit te wijken naar andere gemeenten of gedwongen worden om gebruik te maken van de (sociale) huurwoningvoorraad met lange wachtlijsten tot gevolg.

Voorwaarden starterslening

Voor het aanvragen van een starterslening heeft de Gemeente Schagen strikte voorwaarden gesteld. Een aantal belangrijke voorwaarden:

  • De aanvrager heeft niet eerder een woning gekocht.
  • De aanvrager is meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
  • Maximale koopsom woning: € 225.000,- k.k. inclusief verbeterkosten
  • Beschikbaar voor koopstarters die op dit moment woonachtig zijn in gemeente Schagen, oud-inwoners van gemeente Schagen of personen die een economische binding hebben met gemeente Schagen.

Regelen

Hoe vraag ik een starterslening aan?

  1. U vult op de volgende pagina uw gegevens in. Daarbij dient u een kopie van een getekende koop- en aanneemovereenkomst en een uittreksel van de Basisregistratie van de gemeente Schagen te uploaden. De OD NHN beoordeelt deze gegevens op de eisen gesteld in de Verordening Starterslening.
  2. U krijgt van de OD NHN (namens de gemeente) een voorlopige toewijzingsbrief en het aanvraagformulier starterslening van de SVn (Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen).
  3. Vul het Aanvraagformulier van de SVn in en stuur het door naar SVn.
  4. Uw aanvraag krijgt een financiële beoordeling van SVn. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Bij een positief financieel advies ontvangt u automatisch een offerte voor de Starterslening.
  5. Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.