Duurzaam bouwen en verbouwen

Wilt u een nieuwe woning bouwen? Wilt u een bestaande woning of monument verbouwen? Lees hier meer over de energiebesparende mogelijkheden.

 • Aardgasvrij wonen

  Nederland zal de komende dertig jaar van het gas als verwarmingsbron moeten afstappen, onder meer om de klimaatdoelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen. Het creëren van een breed gedragen aanpak voor deze warmtetransitie is momenteel een ''hot item''. De OD NHN probeert zoveel mogelijk aan dit proces bij te dragen.

 • Adviezen duurzaam (ver)bouwen

  Heeft u plannen om een nieuwe woning te bouwen? Of wilt u een bestaande woning gaan verbouwen? Lees hier onze adviezen over het duurzaam (ver)bouwen van uw woning.

 • Verduurzaming monumenten

  Het duurzaam verbouwen van een monument vraagt om specifieke kennis en informatie. Een online toolkit helpt u hierbij.

 • Bodemenergie

  Bodemenergie is het gebruik van warmte en koude in de ondiepe ondergrond, hiermee kan een pand duurzaam verwarmd worden. Lees hier meer over bodemenergie.