Aardgasvrij wonen

Nederland zal de komende dertig jaar van het gas als verwarmingsbron moeten afstappen, onder meer om de klimaatdoelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen. Het creëren van een breed gedragen aanpak voor deze warmtetransitie is momenteel een ''hot item''. De OD NHN probeert zoveel mogelijk aan dit proces bij te dragen.

Nederland zal de komende dertig jaar van het gas als verwarmingsbron moeten afstappen, onder meer om de klimaatdoelen vanuit het Klimaatakkoord te behalen. Het creëren van een breed gedragen aanpak voor deze warmtetransitie is momenteel een ''hot item''. De OD NHN probeert zoveel mogelijk aan dit proces bij te dragen. Zo organiseerden we meerdere bijeenkomsten voor en met gemeenten, belanghebbenden en partners. Ons doel is het bevorderen van de onderlinge samenwerking en inhoudelijke afstemming. Barbara Harskamp, specialist uit ons Team Duurzaam & Klimaat, praat u bij over de aanpak en resultaten.

Onderzoek kansen

‘De warmtetransitie die de komende jaren plaatsvindt, heeft enorme impact. Het raakt ons allemaal. Van inwoners wordt begrip en actie gevraagd. Een complexe opdracht, dat aardgasloos wonen. Vooral omdat we met elkaar nog niet kunnen aangeven wie wanneer op welke warmtebron wordt aangesloten. Het doel is wel duidelijk: we willen een soepele overgang naar aardgasloos wonen in 2040. Hoe we dat samen gaan realiseren, met welke warmtebronnen (geothermie, aquathermie of warmtepompen) en innovaties verschilt per gebied.’

‘Gemeenten nemen de regie om daar goed onderzoek naar te doen. Ze zitten in de huiswerkfase. Eind 2021 moeten gemeenten een ‘Transitievisie Warmte’ opleveren. De eerste stap is lokaal met belanghebbenden en partners in kaart brengen waar kansen voor collectieve warmte liggen. Daarop volgen nadere onderzoeken en pilotprojecten. Ook worden gebieden aangewezen waar we overgaan op all electric.'

Duidelijkheid voor inwoners

'Deze huiswerkfase gaat nu nog aan inwoners en ondernemers voorbij. Landelijk hoor je echter bijna iedere dag dat we snelheid moeten maken om van het aardgas af te gaan. We merken dat steeds meer inwoners vragen hebben over wanneer zij aan de beurt zijn. Het wordt daarom tijd om te vertellen dat we huiswerk hebben en hoe we dat met alle partijen aanpakken. We moeten hierbij ook aangeven wat we al wel en nog niet weten. Dat geeft duidelijkheid.'

'Vanuit de OD NHN stimuleren we partners, belanghebbenden en marktpartijen samen één helder verhaal te brengen over hoe gemeenten van het aardgas loskomen. Inwoners moeten  goed geïnformeerd zijn. Logisch, want we vragen hen te investeren in maatregelen en duurzaam gedrag. We moeten ons uiterste best doen om ze eerlijk en helder te adviseren.’

Wat kunt u zelf doen?

'Voor deze transitie hebben we dertig jaar de tijd. We zullen stapsgewijs komen tot een aardgasvrij Nederland. Zelf kunt u al kleine (voorbereidende) stappen zetten. Lees meer in de bewonersflyer 'Van het aardgas af'."


Bijeenkomst Aardgasvrij wonen