Starterslening Schagen

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een starterslening voor de gemeente Schagen.

Woningzoekenden kunnen gebruik maken van Starterslening Schagen

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad van Schagen de verordening Starterslening vastgesteld. Hiermee helpt de gemeente woningzoekenden die een huis willen kopen in Schagen, maar  daar net niet voldoende inkomen voor hebben. Met de Starterslening wordt het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning gefinancierd. Een extra voordeel is dat de starter de eerste drie jaar geen maandlasten hoeft te betalen voor de lening. De lening wordt afgesloten bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Wie in aanmerking komt, kan een starterslening aanvragen van maximaal 35.000 euro. Met deze lening kan het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning worden gefinancierd. Kijk voor de actuele rentestand op de site van SVn.

Met het invoeren van de starterslening wordt bijgedragen aan het creëren van kansen voor starters op de koopwoningmarkt waardoor zij niet genoodzaakt zijn om uit te wijken naar andere gemeenten of gedwongen worden om gebruik te maken van de (sociale) huurwoningvoorraad met lange wachtlijsten tot gevolg.

Voorwaarden starterslening

Voor het aanvragen van een starterslening heeft de gemeente Schagen strikte voorwaarden gesteld. Een aantal belangrijke voorwaarden:

  • De aanvrager heeft niet eerder een woning gekocht.
  • De aanvrager is meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
  • Maximale koopsom woning bedraagt 284.000 euro k.k. inclusief verbeterkosten
  • Beschikbaar voor koopstarters die op dit moment woonachtig zijn in de gemeente Schagen, oud-inwoners van de gemeente Schagen of personen die een economische binding hebben met de gemeente Schagen.

Starterslening aanvragen

Volg de volgende stappen om de starterslening aan te vragen:

  • Vul op onderstaand formulier uw gegevens in. Daarbij moet u een kopie van een voorlopige koop- en aanneemovereenkomst en een uittreksel van de Basisregistratie van de gemeente Schagen uploaden. De OD NHN beoordeelt uw gegevens op de eisen, zoals die zijn gesteld in de Verordening Starterslening.
  • U krijgt van de OD NHN (namens de gemeente) een voorlopige toewijzingsbrief en het aanvraagformulier starterslening van de SVn (Als uw aanvraag wordt afgewezen, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen).
  • Vul het Aanvraagformulier van de SVn in en stuur het door naar SVn.
  • Uw aanvraag krijgt een financiële beoordeling van SVn. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Bij een positief financieel advies ontvangt u automatisch een offerte voor de Starterslening.
  • Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.

Aanvraagformulier Starterslening Schagen

Verordening Starterslening Schagen