Adviezen duurzaam (ver)bouwen

Heeft u plannen om een nieuwe woning te bouwen? Of wilt u een bestaande woning gaan verbouwen? Lees hier onze adviezen over het duurzaam (ver)bouwen van uw woning.

Duurzame nieuwbouw

Wie tegenwoordig een nieuwe woning bouwt, doet dit al bijna energieneutraal (EPC 0,4) en bij voorkeur met duurzame materialen. De regels hierover zijn de afgelopen jaren aangescherpt en vragen om nieuwe bouwconcepten. Dit vraagt opdrachtgevers, aannemers en architecten om een nieuwe manier van bouwen. Per 1 janauri 2021 worden de EPC-eisen vervangen door de invoering van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Meer informatie hierover vindt u op de site van RVO.

Het is goed om te weten dat met de huidige technieken het goed mogelijk is om een woning energieneutraal te bouwen, waarmee je als bewoner over het jaar gemiddeld geen CO2 uitstoot. Het is verstandiger (en goedkoper) om direct naar energieneutraal of nul-op-de-meter te gaan, dan dat men later maatregelen moet treffen aan de woning om dat niveau te halen. Weeg bij een nieuwbouwwoning de verschillende opties daarom gaat af.

Duurzaam verbouwen

Wanneer u een bestaande woning gaat verbouwen, dan valt er veel winst te behalen door dit duurzaam te doen. U kunt hiermee zowel geld besparen op de energiekosten, als ook de CO2-uitstoot van uw huishouden te verlagen. De OD NHN heeft in samenwerking met het verschillende samenwerkende partijen een informatieve flyer ontwikkeld over duurzaam verbouwen. Hierop zijn overzichtelijk de stappen vermeld die u kunt nemen om uiteindelijk van het aardgas af te kunnen.

Praktische brochure 'Duurzaam bouwen en wonen in Noord-Holland Noord'

Om te komen tot een duurzame woning heeft de OD NHN in samenwerking met gemeenten een praktische brochure ontwikkeld. In deze brochure worden verschillende varianten beschreven om (bijna) energieneutrale woningen te bouwen. Verschillende technieken worden uitgelegd en maatregelen zijn doorgerekend zodat inzicht wordt verkregen in de (meer)kosten hiervan.

Onafhankelijke adviezen

Alle inwoners uit Noord-Holland-Noord kunnen voor vragen en onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken terecht bij het Duurzaam Bouwloket.

De menukaart Duurzaam bouwen is een praktisch hulpmiddel van het Servicepunt Duurzame Energie dat concrete informatie biedt om meer inzicht te krijgen wat de initiatiefnemer wil en welke keuzes gemaakt kunnen worden om een bestaande woning te verduurzamen. Er is een menukaart Bestaande bouw en een menukaart Nieuwbouw.

Op de website van de OD NHN is een overzicht gepubliceerd waar per gemeente wordt aangegeven of en welke financiële regelingen (subsidies en leningen) er zijn voor het treffen van duurzame maatregelen in een bestaande of nieuwbouwwoning.

Andere handige websites die de initiatiefnemer kan helpen op de route naar een energiezuinige woning zijn o.a. MilieuCentraal, Stroomversnelling en Nulopdemeter.