Thuis energiebesparen

Energiebesparing helpt het klimaat, voorkomt vervuiling en spaart kostbare grondstoffen. Daarnaast is het veelal goed voor uw portemonnee. Ontdek wat u kunt doen om energie te besparen.

Het verbranden van gas en het gebruik van elektriciteit veroorzaken de uitstoot van het broeikasgas CO2, ook bekend als koolstofdioxide. Broeikasgassen belemmeren de uitstraling van warmte naar de atmosfeer. Dit heeft tot gevolg dat de temperatuur op aarde drastisch kan stijgen. Op termijn heeft de hoge uitstoot van CO2 gevolgen voor ons leefklimaat. Krachtige stormen, een stijging van de zeespiegel en afname in de omvang van gletsjers: het zijn allemaal veranderingen die teweeg kunnen worden gebracht door de uitstoot van CO2.

Ondertussen neemt de wereldbevolking toe en wordt er meer energie dan ooit verbruikt. We zijn hierdoor genoodzaakt efficiënter om te gaan met energie.

Op de website van Milieucentraal vindt u tal van mogelijkheden om thuis energie te besparen. Op deze website vindt u onafhankelijke tips en adviezen over :