Hoe milieuvriendelijk is het?

Minder kooldioxide (CO2)

Zelfs de schoonste auto met een verbrandingsmotor produceert nog kooldioxide ofwel CO2. Dit gas komt namelijk altijd vrij bij het verbrandingsproces. CO2 draagt helaas bij aan het broeikaseffect. Het feit dat een elektrische auto geen CO2 produceert wil niet zeggen dat deze ook klimaatneutraal is. Als de gebruikte elektriciteit uit wind- of zonne-energie is opgewekt, dan is dit veel groener dan uit een kolencentrale. Volgens TNO zal de elektrische auto in 2020 op deze manier ongeveer 35% minder CO2 produceren dan een gemiddelde conventionele auto. Als de elektriciteit voor de elektrische auto wel in kolencentrales is opgewekt, zal dit ongeveer 22% zijn.

Schoner én stiller

Elektrische auto’s produceren geen fijnstof en stikstofoxiden. Daarnaast zijn zij stiller dan auto’s met een verbrandingsmotor. Zo dragen elektrische auto’s bij aan een schoner milieu en aan het terugdringen van geluidshinder.

Recycling

Veel verschil is er niet in het recyclen van de elektrische auto en de conventionele auto. Tegenwoordig worden veel onderdelen en materialen geschikt gemaakt voor hergebruik door milieuvriendelijke demontagebedrijven. De veel grotere batterij van de elektrische auto kan bijvoorbeeld weer worden hergebruikt voor de opslag van stroom opgewekt met windenergie.