Bergen

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.

Gemeentelijke financiële regelingen t.b.v. duurzame maatregelen

Dien u aanvraag in nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 

Subsidie energiebesparing bestaande woningbouw 2022

De nieuwe gemeentelijke subsidieregeling is beschikbaar. Gebruik onderstaande formulieren om de subsidie aan te vragen.

Let op! Per 1 maart 2021 worden door netbeheerder Liander de kosten voor het afsluiten van de aardgasaansluiting niet meer in rekening gebracht. Deze kosten komen daarom niet meer voor rekening van de subsidie. 

 

Subsidie energiebesparing bestaande woningbouw 2020 - 2021

Deze gemeentelijke energiesubsidie is op 31 december 2021 afgelopen. Aanvragen uit 2021 kunnen in 2022 nog worden ingediend voor de vaststelling van de subsidie. In de regeling staat wat u mee dient te sturen bij de vaststellingsaanvraag.

 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?

Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.