Den Helder

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.

Gemeentelijke financiële regelingen t.b.v. duurzame maatregelen.


 

Subsidie energiebesparende maatregelen 2022

De nieuwe gemeentelijke energiesubsidie is beschikbaar. Het subsidieplafond voor 2022 is vastgesteld op € 100.000,-. Gebruik onderstaande formulieren om de subsidie aan te vragen:

 

 

Duurzaamheidslening 2022

Bent u eigenaar of bewoner van een woning in de gemeente Den Helder en wilt u energiebesparende maatregelen nemen in en rond uw huis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een duurzaamheidslening. Hiermee kunt u tegen een zeer lage vaste rente geld lenen voor het verduurzamen van uw huis. De lening moet in 10 tot 15 jaar worden terugbetaald en mag kosteloos sneller worden afgelost. De lening is goed te combineren met subsidies voor het verduurzamen van uw huis. Gemeente Den Helder neemt de aanvragen voor de duurzaamheidslening in behandeling. Bekijk deze site voor meer informatie en om de lening aan te vragen.

 

Subsidie energiebesparende maatregelen 2021

Deze gemeentelijke energiesubsidie is op 31 december 2021 afgelopen. Als er reeds een subsidiebedrag voor u gereserveerd is, kunt u gebruik maken van het vaststellingsformulier. In de regeling staat wat u mee dient te sturen bij de vaststellingsaanvraag. 

Hieronder treft u de stukken aan van de subsidieregeling 'Energiebesparende maatregelen 2021':

 

 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?

Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.