Hoorn

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.

Gemeentelijke financiële regelingen t.b.v. duurzame maatregelen

 

1. Subsidie energiebesparende maatregelen 2021

Het subsidiebudget voor gemeentelijke energiesubsidie 2021 is op. Vanaf 15 januari 2021 konden aanvragen worden ingediend. Na bijna 350 aanvragen is het volledige subsidiebudget verbruikt.U kunt geen gebruik meer maken van deze regeling. Als er reeds een subsidiebedrag voor u gereserveerd is, kunt u gebruik maken van het vaststellingsformulier. In de regeling staat wat u mee dient te sturen bij het vaststellingsaanvraag. 

Hieronder treft u de stukken aan van de subsidieregeling 'Energiebesparende maatregelen 2021':

 

2. Subsidie energiebesparende maatregelen 2020

Deze gemeentelijke energiesubsidie is op 31 december 2020 afgelopen. Aanvragen uit 2020 kunnen in 2021 nog worden ingediend voor de vaststelling van de subsidie. In de regeling staat wat u mee dient te sturen bij de vaststellingsaanvraag.

Hieronder treft u de stukken aan van de subsidieregeling 'Energiebesparende maatregelen 2020':

 

2. Duurzaamheidslening
 

 

3. Stimuleringsregeling
 

 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?

Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.