Hoorn

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.

Gemeentelijke financiële regelingen t.b.v. duurzame maatregelen

 

1. Subsidie energiebesparende maatregelen 2022

Helaas, het beschikbare subsdiebudget voor 2022 is volledig besteed. Het is niet mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen voor de gemeentelijke energiesubsidie. Gebruik onderstaande formulieren om reeds ingediende subsidieaanvragen af te ronden. 

 

2. Subsidie energiebesparende maatregelen 2021

Deze gemeentelijke energiesubsidie is op 31 december 2021 afgelopen. Aanvragen uit 2021 kunnen in 2022 nog worden ingediend voor de vaststelling van de subsidie. In de regeling staat wat u mee dient te sturen bij de vaststellingsaanvraag.

Hieronder treft u de stukken aan van de subsidieregeling 'Energiebesparende maatregelen 2021':

 

2. Duurzaamheidslening
 

 

3. Stimuleringsregeling
 

 

Vragen?

Heeft u een vraag over een gemeentelijke subsidie?

Neem dan telefonisch contact op met onze subsidie-medewerkers via 088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur) of stel uw vraag online via ons contactformulier.