Risicokaart

De overheid is verplicht op grond van de Wet Rampen en Zware Ongevallen burgers te informeren over de risico’s in hun omgeving.

Bijvoorbeeld over de risico’s van vrijkomende gevaarlijke stoffen, een mogelijk luchtvaartongeval of natuurbrand. Hoewel de kans daarop klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Met informatie over de veiligheidsrisico’s in uw omgeving, kunt u met meer kennis van zaken meepraten met uw (gemeente)bestuur, de overheid aanspreken en kunt u zich beter voorbereiden voor het geval zich een calamiteit voordoet.

Via Risicokaart kunt u eenvoudig de risico’s bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren. De risicokaart geeft een beeld van risicovolle- en risicogevoelige situaties die in de provincie Noord-Holland bekend zijn. Het betreft risico’s van onder andere de aanwezigheid en transportroutes van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, overstromingsgevaar, luchtvaartongevallen, tunnelongevallen, locaties met omvangrijke publiekfunctie en natuurbrand.

Link naar de risicokaart : http://www.risicokaart.nl/