Akoestisch onderzoek

Als de gemeente, een projectontwikkelaar, burger of een bedrijf bouwplannen heeft,  toetsen wij deze plannen aan de milieuwetgeving. Als dit binnen het aandachtsgebied ligt van een weg, spoorweg of industrieterrein kan het zijn dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

De berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden. Als de geluidbelasting te hoog is, wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Wanneer ondanks de maatregelen de geluidbelasting toch nog te hoog is, kan onder voorwaarden een hogere waarde worden vastgesteld. Om te voorkomen dat het binnenniveau wordt overschreden, zijn geluidsisolerende maatregelen aan de gevel meestal noodzakelijk.