Geluid in uw omgeving: OD NHN geluidkaart

Interactieve geluidkaarten

Op de website Geluidkaart kunt u voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk op een interactieve kaart zien waar de verschillende geluidbronnen zijn gelokaliseerd. Afhankelijk van de lokale situatie ziet u informatie over de volgende geluidsbronnen:

  • Wegverkeer
  • Railverkeer
  • Industrie

Het geluidrapport behorende bij de geluidkaart is hier te downloaden.

 

Waarom zijn deze geluidbelastingkaarten opgesteld?

Blootstelling aan geluid kan de gezondheid en/of de kwaliteit van leven beïnvloeden. Geluid veroorzaakt vooral hinder en slaapverstoring. Ook kan het via stressreacties leiden tot een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Op grond van de Wet geluidhinder is de agglomeratie Alkmaar verplicht om de blootstelling aan omgevingslawaai te inventariseren en haar inwoners hierover voor te lichten. Dit moet gebeuren op basis van de geluidbelastingkaarten.

 

Actieplan geluid

In een actieplan geluid staat onder meer het geluidsbeleid van de gemeenten binnen de agglomeratie Alkmaar. Het actieplan is richt zich op het terugdringen van de geluidsbelasting hoger dan de vastgestelde plandrempel als gevolg van de wegen die in gemeentelijk beheer zijn. De gemeenten stellen elke 5 jaar een nieuw actieplan vast.

Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan online inzien.