Burenlawaai

Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Bovendien kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen hoge geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid.

In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen). Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie.

Ook burenlawaai is een fenomeen waar veel mensen last van hebben, al bestaan hiervoor geen wettelijke normen. De Handreiking burenlawaai is in eerste instantie bedoeld voor mensen die beroepsmatig met burenlawaai hebben te maken (gemeenten, politie, verhuurders). Maar ook als u zelf last heeft van burenlawaai, kunt u de handreiking raadplegen om tot tips en maatregelen te komen  voor uw specifieke situatie.

Politie: 0900-88 44