Evenementen en geluidsoverlast

Voor het organiseren van een evenement (bijvoorbeeld een feestweek, kermis of markt) is een vergunning nodig van de gemeente op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De vergunning stelt onder andere voorwaarden aan de geluidsniveaus en de duur dat het evenement mag plaatsvinden.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) adviseert de gemeenten over de voorwaarden met betrekking tot geluid in deze vergunning.

Indien nodig verricht de OD NHN geluidmetingen tijdens het evenement en wordt gecontroleerd of de geluidsnormen niet worden overschreden.

Evenementenkalender

Voor een overzicht van evenementen kunt u de website van uw gemeente bezoeken.