Geluidsoverlast van bedrijven

Bedrijven moeten zich houden aan bepaalde geluidsnormen op grond van de Wet milieubeheer. In de milieuvergunning of de algemene regels die voor het bedrijf gelden zijn geluidsvoorschriften opgenomen.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert of bedrijven zich wel aan de voorschriften houden.

Als u geluidsoverlast ervaart van een bedrijf in uw omgeving kunt u dit melden bij de OD NHN. Wij gaan dan na of het bedrijf zich aan de geluidsvoorschriften houdt. In sommige gevallen voeren wij geluidmetingen uit.

Als blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, zal de omgevingsdienst actie ondernemen richting het bedrijf.