Horeca en geluidsoverlast

Bedrijven moeten zich houden aan bepaalde geluidsnormen op grond van de Wet milieubeheer.Bedrijven mogen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een aantal keer per kalenderjaar wat meer geluid maken dan normaal. Tijdens deze zogenaamde festiviteitenregeling gelden de minder strenge geluidsnormen uit de APV.

Uw gemeente stelt jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten vast zoals kermis of Koningsdag. Neem voor informatie over collectieve festiviteiten contact op met uw gemeente.

Daarnaast heeft elk bedrijf recht op een aantal dagen per jaar voor incidentele festiviteiten. Het aantal dagen is afhankelijk van de gemeente waarbinnen het bedrijf zich bevindt. Als het bedrijf gebruik wil maken van de incidentele festiviteiten moet het een kennisgeving indienen.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) verricht geregeld geluidmetingen om te controleren of de geluidsbelasting door bedrijven binnen de grenzen blijft.