Laagfrequent geluid/bromtonen

Hinder die ondervonden wordt van lage brom- of zoemtonen of trillingen is een complex onderwerp. In de praktijk worden deze klachten vaak samengevat onder de noemer laagfrequent geluid (LFg). De beleving van gehinderden zit vaak op of onder de grens van wat een gemiddeld persoon waarneemt of wat met de gangbare (geluid)onderzoeken gemeten kan worden.

Oorzaken van LFg kunnen zeer divers zijn, in de particuliere of bedrijfsmatige sfeer liggen en zijn vaak moeilijk te achterhalen. Daarom is in eerste instantie ook onduidelijk wie verantwoordelijk is. In veel gevallen worden er geen voorschriften overtreden.

 

Meer informatie
Lees ook ons informatieblad Laagfrequent geluid .

 

Meer informatie over LFg kunt u onder andere vinden op de volgende websites:

 

Wat kan ik zelf doen?
Onderzoek of het geluid alleen in de woning voorkomt, of ook daarbuiten. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar geeft vaak al een eerste aanwijzing of de bron in uw huis zit, of toch verder weg. Probeer vast te stellen waar, wanneer en hoe lang u het geluid het sterkst waarneemt. Een logboekje met data en tijden kan waardevolle informatie geven over mogelijke oorzaken, of kan zaken juist uitsluiten.

 

Wat doet de OD NHN?
Als niet duidelijk is waar het geluid vandaan komt, kunt u een melding indienen bij de Omgevingsdienst t Noord-Holland Noord (OD NHN). Gebruik daarvoor het klachtenformulier én de Vragenlijst Laagfrequent geluid. De vragenlijst met eventueel een logboekje of andere informatie kunt u als document toevoegen aan het klachtenformulier. Een logboek en de uitleg over het invoeren daarvan, vindt u onderaan deze pagina.

De OD NHN zal aan de hand van uw melding en ingevulde vragenlijst een onderzoek starten in het kader van klachtbehandeling. Daarbij nemen we contact met u op, bezoeken de locatie en beoordelen of we een (laagfrequent)geluidmeting uitvoeren.

Een uitgebreider onderzoek behoort niet tot de reguliere taken van de OD NHN.

 

Vragenlijst Laagfrequent geluid        Informatieblad Laagfrequent geluid         

 

Logboek laagfrequent geluid          Uitleg invoer logboek laagfrequent geluid