Omgevingsraad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol heeft in juni 2007 haar eerste advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol en de regio op korte termijn, tot en met 2010.

Vliegtuig landt op vliegveldDaarin stond dat er maximaal 480.000 vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol plaats mochten vinden in 2010. Vanaf 2008 is een tweede overlegronde gestart die in oktober 2010 een advies voor de middellangetermijn aan het kabinet heeft uitgebracht.

Uitvoering

Aan de Omgevingsraad Schiphol  overleggen de partijen over de implementatie en uitvoering van het advies, in het bijzonder over de uitwerking van het nieuwe geluidsstelsel en de hinderbeperkende maatregelen die afgesproken zijn.

 

Voor meer informatie kunt u de website van de Omgevingsraad Schiphol raadplegen.