Klacht doorgeven

Wanneer u hinder ondervindt van vliegtuiggeluid, kunt u daarover een melding indienen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven via 020-601 55 55.

Wanneer u een vraag aan BAS heeft gesteld, streeft BAS ernaar om deze binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Wanneer dit niet lukt, ontvangt u hierover bericht.

Afhandeling klachten

Een team van gespecialiseerde medewerkers kan u uitleg geven over de burgerluchtvaart. Ze registreren alle meldingen en klachten van omwonenden van Schiphol en analyseren deze gegevens. Zo krijgt Bas inzicht in de ondervonden hinder en door welk baangebruik dit onder andere wordt veroorzaakt.Doordat Bas een gezamenlijk initiatief is van Amsterdam Airport Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland, kunnen experts uit beide organisaties, daar waar nodig, betrokken worden bij de beantwoording van uw vraag.