Vliegtuiggeluid in uw omgeving

Amsterdam Airport Schiphol maakt gebruik van het Noise Monitoring System (NOMOS). Dit systeem meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven.

Vliegtuig landt op vliegveldEen geluidmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter hoog met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving.

De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 29 vaste geluidmeetposten, waarvan 2 voor laagfrequent geluid (grondgeluid veroorzaakt door startende vliegtuigen). Deze staan op daken van gebouwen of op de grond. Ook staan er nog 3 meetposten in het landingsterrein voor het meten van geluid dicht bij de baan.

Schiphol stelt haar meetgegevens ter beschikking aan Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Maar ook het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) gebruikt de metingen van NOMOS, bijvoorbeeld om vragen van omwonenden van de luchthaven te beantwoorden.

Op de website NOMOS online van Schiphol vindt u meer informatie over het vliegtuiggeluid in uw omgeving. U kunt de actuele geluidsniveaus bekijken en ook historische meetgegevens opvragen.