Coronavirus en binnen of buiten zwemmen en recreëren

Sinds 1 mei is het zwemseizoen oppervlaktewater gestart en sinds 11 mei mogen onder voorwaarden ook badinrichtingen weer open. Zwemmen is mogelijk op de daarvoor aangewezen buitenlocaties en in badinrichtingen. Ook hier gelden de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus.

Mocht u naar een zwemlocatie gaan, volg ten alle tijden de maatregelen op die op de locaties en in de badinrichtingen worden aangegeven.

Als algemeen uitgangspunt geldt: houd afstand van elkaar en geef elkaar de ruimte.

Neem daarvoor onderstaande in acht:

 

1. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte.

2. Houd 1,5 meter afstand, ook in het water.

3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

4. Ga bij voorkeur lokaal recreëren, probeer ten alle tijden binnen de regio van je eigen woonomgeving te blijven.

5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

7. Vermijd ten alle tijden fysiek contact met anderen.

8. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels zoals die ivm corona zijn opgesteld

9. Sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn gesloten zolang dit op grond van de noodverordeningen noodzakelijk is. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.

10. Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.

11. Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

12. Verlaat direct na het recreëren de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen.

13. Neem afval bij voorkeur mee naar huis, houd het terrein netjes.