Controles lichtuitstoot glastuinbouwbedrijven (Agriport)

Wij geven u graag een korte uitleg over de toepassing van kunstlicht en ons toezicht op de bedrijven waar dit wordt toegepast.

Lichtuitstraling

Kunstlicht (assimilatiebelichting) wordt in kassen gebruikt om voor het gewas de dag te verlengen waardoor de productie wordt verhoogd. Om overlast van de belichting tegen te gaan moeten bedrijven tot zonsopgang de kas afschermen met lichtschermen.

Bij het afschermen houdt men een opening aan tussen de lichtschermen, zodat warmte en vocht door natuurlijke ventilatie worden afgevoerd. Bij volledige afscherming zou het namelijk te warm en te vochtig worden in de kas.

De regels over het afschermen van kassen zijn opgenomen in het bestemmingsplan én het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afschermingsregels

De bovenzijde van een kas moet zo zijn afgeschermd dat de lichtuitstraling met minimaal 95% wordt verminderd. Daarnaast mogen de lampen zelf buiten de inrichting niet zichtbaar zijn.

Toezicht

Periodiek controleert de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de glastuinbouwbedrijven in de regio. Steekproefsgewijs controleren wij onaangekondigd de afschermgegevens van deze bedrijven. Maar ook in het veld worden de bedrijven tussen twaalf uur ’s nachts en zonsopkomst periodiek, en naar aanleiding van overlastmeldingen, gecontroleerd.

Lichthinder Agriport

Waarom ondervindt u alsnog hinder? Het totale oppervlak aan kassen is op het Agriport zo groot dat de optelling van alle kieren in de afscherming een oppervlak van circa 100.000 m2 oplevert, dat niet wordt afgeschermd.

De lichtuitstraling is op grote afstand goed zichtbaar en dan vooral bij laaghangende bewolking en mist omdat het licht dan weerkaatst op de vochtdeeltjes in de lucht.
De hinder is dus een direct gevolg van het grote glasoppervlak op het Agriport. Wij hebben binnen de regels geen mogelijkheid de lichthinder verder terug te dringen.

Bij vragen of opmerkingen u contact met ons opnemen.