Overlast meldingen voor de OD NHN

In Noord-Holland Noord behandelt de OD NHN overlastmeldingen over bedrijven (geluid); asbest; bodemverontreiniging en evenementen (muziek).


In de gehele provincie behandelt de OD NHN overlastmeldingen over zwemwater, natuur en wegen en vaarwegen.