Bedrijven

Stankoverlast

Bijvoorbeeld:

  •     Stankoverlast door de afvoer van bakdampen of procesgassen
  •     Stankoverlast door de verbranding van hout.

Lichthinder

Bijvoorbeeld:

  •     Defecte of hinderlijk opgestelde lichtreclame;
  •     Hinderlijk opgestelde lampen.(voor overlast kassen Agriport, klik hier)

Stofoverlast

Bijvoorbeeld:

  •     Stof afkomstig van een puinbreker;
  •     Bedrijfsmatige activiteiten waarbij stof vrijkomt.

Geluidsoverlast

Bijvoorbeeld:

  •     Openstaande deuren en/of ramen bij een horecagelegenheid;
  •     Knalapparaten;
  •     Geluid afkomstig van afzuiginstallaties of koelmotoren;
  •     Laden en lossen buiten de toegestane tijd (tussen 07:00 en 19:00).

U kunt bovenstaande klachten eenvoudig melden via het klachtenformulier aan de rechterkant van deze pagina.