Meldingsformulier overlast

Uw klacht online doorgeven

Velden met een * zijn verplicht.

U kunt uw klacht doorgeven aan de OD NHN. Onze handhavingsdienst stelt dan vast of de milieuklacht door de OD NHN kan worden behandeld: dit is afhankelijk van het soort klacht. Verschillende instanties zijn verantwoordelijk voor het behandelen van milieuklachten.

Wanneer de OD NHN niet bevoegd is om uw klacht af te handelen, ontvangt u hier telefonisch of per e-mail bericht van. In dat geval draagt de OD NHN de klacht over aan de instantie die de klacht wél kan behandelen.

De OD NHN is 24 uur per dag 7 dagen per week via ons telefoonnummer 088-102 13 00 bereikbaar.

GEGEVENS MELDER

(persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming nooit aan de veroorzaker bekend gemaakt)

U kunt hier aangeven hoe uw persoonsgegevens behandeld moeten worden:
Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Vermeld hier uw telefoonnummer
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

VERMOEDELIJKE VEROORZAKER KLACHT (bedrijf/locatie)

vul de naam van de veroorzaker in (indien bekend)
let op: straatnaam veroorzaker
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
let op: woonplaats veroorzaker
vul een contactpersoon in (indien bekend)
vul een telefoonnummer in van de veroorzaker (indien bekend)
vul een e-mailadres van de veroorzaker in (indien bekend)
Soort klacht
Vult u hier zo precies mogelijk in hoe laat u de hinder heeft ervaren. Dit is van belang bij het onderzoeken van uw klacht.
Mocht u geen adres hebben, vermeld zo specifiek mogelijk de locatie.
Bijlages toevoegen
Hier kunt u documenten toevoegen ter ondersteuning van de uw klacht.