Wegen en vaarwegen

Voor klachten met betrekking tot obstakels en of versperringen op of in provinciale wegen en vaarwegen kunt u terecht bij de Provincie Noord-Holland.

U kunt deze klachten eenvoudig melden bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland. U kunt hier ook terecht met algemene vragen over provinciale wegen en vaarwegen.

Wilt u meer weten over wegen en vaarwegen, klik dan hier.