Module 2B

Soortenbescherminig Wnb Beheer schadebestrijding overlast
Bent u grondgebruiker van de gronden waar de aanvraag betrekking op heeft?

Zo nee, voeg een verklaring van schriftelijke toestemming voor de uitvoering van beheer en/of schadebestrijding en/of overlast van de grondgebruiker(s) bij.

Bent u jachthouder op de gronden waar de aanvraag betrekking op heeft?
Heeft u de afgelopen periode voor dezelfde schadesituatie een ontheffing ex art. 3.3, 3.8 of 3.10 van de Wet natuurbescherming of een ontheffing van de Flora- en faunawet gehad?