Algemeen

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het omgevingsrecht eenvoudiger.

Afspraken over invoering Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet goed in te laten gaan.

Het Rijk heeft daarom afspraken gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. De afspraken zijn gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Deze afspraken raken ook onze dienstverlening. Daarom bereiden wij ons, als OD NHN, nu al voor op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.

Dat doen wij niet alleen. Wij zoeken daarbij de samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied, Provincie Noord-Holland en ketenpartners als Veiligheidsregio NHN, GGD Hollands Noorden en waterschap HHNK.

U kunt hier meer te weten komen over de uitgangspunten van de Omgevinswet

Omgevingswet juli 2023 van kracht

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. De beoogde inwerkingtreding van de wet staat, na enige malen te zijn uitgesteld, gepland op 1 juli 2023.