Uitgangspunten Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Veranderingen door de Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet het volgende bereiken:

  • De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • Duurzame projecten stimuleren;
  • Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Zo ontstaat er voor bedrijven en organisaties ruimte om met ideeën te komen.

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Vanwege deze verschillen is de wetgeving te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Hierdoor kan het langer duren voordat een project daadwerkelijk start. 

Veranderingen door Omgevingswet

Middels de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger gemaakt door alle regelingen onder één dak te plaatsen. Hieronder vindt u wat er door de Omgevingswet verandert:

  • Van 26 wetten naar 1.
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
  • 1 wet voor de hele leefomgeving.
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.
Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat de Omgevingswet teweegbrengt:

Omgevingsvisie voor overheden

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen de overheden vaak alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied.

Eén loket voor burgers en bedrijven

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.

Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.