Voldoende budget voor subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Tot september 2016 kan men nog gebruik maken van de subsidieregeling van de provincie en kan men deze regeling stapelen met de landelijke regeling. Daarna is alleen de landelijke regeling nog open. Maak er gebruik van!

Subsidieregeling 'Asbest eraf, Zonnepanelen erop' open tot september

Nog ruim 5 ton te verdelen

 

Eigenaren van (voormalige) agrarische gebouwen in Noord-Holland kunnen nog tot 1 september 2016 subsidie aanvragen om hun asbestdaken te saneren en zonnepanelen te plaatsen. Agrarische bedrijven die minimaal 250 m2 asbestdak saneren en vervangen door zonnepanelen en voor 5 kilowatt aan zonnepanelen plaatsen, kunnen van de provincie een bijdrage krijgen van maximaal € 15.000,-. Per vierkante meter is € 4,50 subsidie beschikbaar.

Succes

Subsidie aanvragen kan tot 1 september 2016 en hiervoor is momenteel nog 500.000 euro beschikbaar bij de provincie. Op dit moment is al meer dan 168.000 m2 asbestdak verwijderd en is voor 3,6 miljoen wattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. In de afgelopen twee jaar is ruim 750.000 euro subsidie verleend aan 174 projecten.

Landelijke regeling

De landelijke subsidieregeling verwijderen asbestdaken loopt tot en met 31 december 2019. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

Stapelen mag

Zeker nu het mogelijk is om de subsidieregeling van het rijk te stapelen met de provinciale regeling is het extra aantrekkelijk om het asbest eraf te halen. Daarnaast komt het verbod op bezit van asbestdaken steeds dichterbij en ook wordt de salderingsregeling mogelijk opgeheven. Hoe eerder men het asbest verwijderd, hoe groter de voordelen.

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbesthoudende daken verboden.

Info : provinciale regeling, landelijke regeling