Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

Per 19 juli 2017 is de wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Dat betekent dat een asbestdak niet groter hoeft te zijn dan 35m². De wijziging gaat in vanaf 20 juli 2017.

Alle saneringen komen vanaf 20 juli in aanmerking voor de subsidie - ongeacht het aantal m2. In de praktijk bleek namelijk dat er ook situaties zijn waarin ook kleine hoeveelheden asbestdaken door een professioneel gecertificeerd bedrijf verwijderd moeten worden.
 
Dit is bijvoorbeeld bij asbestdakleien het geval. Deze gevallen kwamen eerst niet voor subsidie in aanmerking. Daarnaast stond de oude voorwaarde ook in de weg bij saneringen van (kleine) asbestdaken op meerdere adressen tegelijk.
 
Dit komt bijvoorbeeld voor bij beheerders van sociale woningbouwobjecten waar een hele straat of wijk wordt gesaneerd. De individuele objecten kunnen minder dan 35 m² aan asbestdak bevatten, maar gezamenlijk gaat het hier wel degelijk om substantiële hoeveelheden.
 
De voorwaarde dat een gecertificeerd bedrijf de verwijdering van het asbestdak moet uitvoeren, blijft gelden.

Eén adres per aanvraag

Ook is nogmaals verduidelijkt dat per saneringsadres (straatnaam en huisnummer) één subsidieaanvraag moet worden ingediend. Met andere woorden subsidie aanvragen voor meerdere adressen op 1 aanvraagformulier staat RVO.nl niet toe.

Voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie kunt u terecht op deze webstie van RVO.