Ontheffing whvbz

Om hygiëne en veiligheid te waarborgen worden door het Bhvbz voorschriften gegeven onder andere voor de hoedanigheid en behandeling van het zwembadwater, de douches en de toiletten, de te gebruiken materialen, aanduiding waterdiepte en het toezicht.

Daarnaast kan de OD NHN nadere voorschriften geven in het belang van de hygiëne en veiligheid, volgens artikel 7 Whvbz.

Ontheffing verlenen

Van de voorschriften uit het Bhvbz kan bij bijzondere omstandigheden, onder voorwaarden, ontheffing worden aangevraagd bij de OD NHN, volgens artikel 5 Whvbz. Een ontheffing geldt voor een bepaalde tijd. Het streven is om de zwem-/badinrichting volgens de Wet in werking te laten zijn.

Een ontheffing van de voorschriften uit het Bhvbz, wordt alleen verleend als de hygiëne en veiligheid niet in gevaar komen. Ook moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, waardoor niet voldaan kan worden aan de voorwaarden die het Bhvbz stelt.

Ontheffing aanvragen

Heeft u vragen over het aanvragen van een ontheffing, dan kunt u contact opnemen via 088-10 21 300. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u het ontheffingsformulier.

Kosten

De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een tijdelijke ontheffing bedragen € 1425,- (legesverordening 2022). Indien een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing is ingediend bij de OD NHN, wordt aan de houder een legesheffing verzonden.