Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van de OD NHN houdt periodiek vergaderingen. Deze algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar. De gebruikelijke vergaderlocatie is het OD NHN-kantoor aan Dampten 2 te Hoorn.

Vanwege Corona-maatregelen worden de vergaderingen digitaal gehouden. Deze vergaderingen kunnen per live stream gevolgd worden. Ga hiervoor naar: https://odnhn.notubiz.nl/

  • Vergaderdata Algemeen Bestuur (AB)

    07 maart 2022

    Het algemeen bestuur (AB) van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) vergadert in 2022 op de volgende data tussen 10.00 en 12.00 uur: 9 maart 2022 - 13 juli 2022 - 12 oktober 2022 - 7 december 2022

  • AB: Agenda's en vergaderstukken

    Onder deze rubriek treft u aan de agenda's en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB).