Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van de OD NHN houdt periodiek vergaderingen. Deze algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats aan Dampten 2 te Hoorn.

  • AB Vergaderingen

    Onder deze rubriek treft u de agenda's aan.

  • AB Verslagen

    Onder deze rubriek kunt u de verslagen inzien van de vergaderingen van het algemeen bestuur van de OD NHN. De verslagen bieden wij u aan in pdf vorm en zijn eenvoudig te downloaden op de desbetreffende pagina.