Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van de OD NHN houdt periodiek vergaderingen. Deze algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats aan Dampten 2 te Hoorn.