Vergaderdata Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur (AB) van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) vergadert in 2021 op de volgende data tussen 10.00 en 12.00 uur: 10 maart 2021 - 7 juli 2021 - 3 oktober 2021 - 8 december 2021

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

De gebruikelijke vergaderlocatie is het OD NHN-kantoor aan Dampten 2 te Hoorn.

Vanwege Corona-maatregelen kunnen de vergaderingen per live stream gevolgd worden. Houd  onze website in de gaten voor de laatste informatie en de eventuele link naar de live stream.

De agenda's en stukken behorend bij de vergaderingen van het algemeen bestuur treft u hier aan.

Bij vragen kunt contact opnemen met mevrouw Diana van der Kolk via dvanderkolk[at]odnhn.nl