AB vergadering 10 juli 2019

Op 10 juli 2019 zal om 10:00 uur de algemene bestuursvergadering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) worden gehouden.
De vergaderstukken liggen vanaf heden ook ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Dekker (kdekker@odnhn.nl) of de heer E. Langereis (elangereis@odnhn.nl)

Op 10 juli 2019 zal om 10:00 uur de algemene bestuursvergadering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) worden gehouden.
De vergaderstukken liggen vanaf heden ook ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Dekker (kdekker@odnhn.nl) of de heer E. Langereis (elangereis@odnhn.nl)