5 NAZENDING DB-Besluit Gemotiveerde reactie op zienswijzen begroting 2020

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

5 NAZENDING DB-Besluit Gemotiveerde reactie op zienswijzen begroting 2020 01 juli 2019, pdf, 321kB