AB-vergadering 4 december 2019

Op 4 december 2019 zal van 10:00 tot 12:00 uur de algemene bestuursvergadering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) worden gehouden.
De vergaderstukken liggen vanaf heden ook ter inzage bij ons op kantoor (Dampten 2 te Hoorn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Dekker (kdekker@odnhn.nl) of de heer E. Langereis (elangereis@odnhn.nl)